Program

Vi planerar programmet för Kallbadsveckan 2023. Mer information kommer hösten 2022.