Fredag 31 januari, 18.30-19.30

Karolina Wiell, filosofie doktor

Karolina Wiell är filosofie doktor som under hösten 2018 disputerade på avhandlingen Bad mot Lort och Sjukdom: Den privathygieniska utvecklingen i Sverige 1880–1949. I sin doktorsavhandling har hon visat hur läkarna kom att lyfta badfrågan som ett led i hygienismen efter det att bakterierna upptäcktes.

Under 17- och 1800-talet växte synen på befolkningens värde fram, inte bara ur ett individperspektiv utan även ur ett samhällsperspektiv. Att förbättra befolkningens hälsa var av värde för samhället, företagen och framförallt för den enskilda individen. Samtidigt tillät synen på personlig hygien och bostädernas utformning inte något frekvent badande för den svenska och västeuropeiska befolkningen.

Om föreläsningen

Under sin föreläsning på Kallbadsveckan berättar Karolina om hur synen på personlig hygien har förändrats från att vara något privat till att bli en samhällsfråga, samt hur idén om folkbad och behovet av en förbättrad personlig hygien uppstod och blev verklig. Hon svarar även på frågor som; varför var det viktigt att människor skulle sköta sin personliga hygien? Vilka var de som skapade och drev på folkbadsfrågan? Till vilka riktade sig budskapet? Hur såg budskapet ut? Såg det likadant ut i de övriga nordiska länderna? Och slutligen hur skapade man ekonomiska möjligheter för alla att kunna bada?