Torsdag 30 januari, 18.00-19.00

Jan Henrik Nilsson, docent i kulturgeografi

Jan Henrik Nilsson är docent i kulturgeografi vid Lunds universitet och arbetar sedan år 2000 vid institutionen för service management och tjänstevetenskap på Campus Helsingborg. Han har under många år undervisat och forskat i en rad ämnen med anknytning till turism, miljö och turistutveckling, för närvarande i ett projekt som belyser den snabba utvecklingen av dagens storstadsturism. En grundtanke i hans forskning och undervisning är att den nutida utvecklingen bygger på tidigare skeden i den historiska utvecklingen, även inom turismen. Jan Henrik Nilsson är docent i kulturgeografi vid Lunds universitet. År 2016 gav han ut sin bok Hotellens och krogarnas framväxt, ett kulturgeografiskt perspektiv, där den nordiska badturismen fått ett särskilt avsnitt, med exempel från Västkusten, Skåne och Estland.

Om föreläsningen

Bad är en viktig del av dagens turism och vi tycker om att bada när vi är lediga. Bad är också en av de äldsta formerna av turism, även om människor förr i allmänhet var mycket skeptiska till vatten, både till invärtes och utvärtes bruk. Jan Henrik Nilsson föreläser om hur badandet blev till turism under 1800- och 1900-talen och om badkulturens framväxt i norden. Varför började vi bada? Hur gick det till när vi badade förr i tiden? Varför är baddräkter randiga? Och vilken påverkan fanns på de kustsamhällen som blev badorter?